Regler inom banhoppning

mars 19, 2019 11765 Av Thomas

A-bedömning

I samtliga A-bedömningar så ger första olydnaden 4 fel. I allt från inbjudningstävling till klubbtävling, lokala tävlingar, utbildningshoppning och unghästklasser ger andra olydnaden 8 fel och tredje stoppet ger uteslutning. Det gäller upp till 1,15 meter för häst, lite annorlunda för ponnyklasser.När man tävlar regionala tävlingar och/eller kommer upp i klasser 1,20 och över för häst (Lätt A ponny) så blir det uteslutning redan vid andra olydnaden, eller vägran som man ofta kallar det. Regeln gäller även de som tävlar i avdelning B.River man hindret eller trampar i vattengrav så ger det fyra fel, skulle man rida omkull eller falla av så innebär det uteslutning. Tävlar man clear round får man inte göra en omstart om det händer.Över 20, 16 hinderfel som vägran eller rivning, ger uteslutning. Överskrider man maxtiden så får man ett fel för varje påbörjad fyrasekunders-period i grundomgången och vid båda faser om det är tvåfas-hoppning.I omhoppning på tid får man ett fel för varje påbörjad sekund. Skulle man överskrida den tillåtna tiden så blir man utesluten.

Stilhoppning och bedömning A

Vid stilhoppning så ska bedömningen vara A med stilbedömningsprotokoll. Vinner gör den som får flest antal fel och högsta stilpoängen. Ekipage med samma antal fel skiljs åt genom stilpoängen och skulle även dessa vara lika så blir det delad placering.

Stilhoppning och bedömning A

Bedömning A med endast grundomgång, man tar tid men det handlar bara om att kolla så att ekipaget håller sig inom tidsgränsen eller om de får tidsfel. Ekipage som hamnar på samma antal fel blir likaplacerade. Bedömningstypen används alla gånger i unghäst- och ungponnyavdelning. Klasser som har bed A ska därför inte ha en särskild avdelning för unghästar eller ungponnyer.

Clear round och A:0

Lik bedömning A, är ekipaget inte felfritt så får de prova ännu en runda att klara sig felfritt. De som är felfria i första rundan får en rosett. Inte heller här ska det finnas en speciell avdelning för unghäst/ungponny.Bedömning A:0 rids i enbart en omgång och ryttare som då har samma antal fel skiljs åt genom tiden. Skulle ryttarna landa på exakt samma tid också så blir det delad placering.Bedömningen A:0 är lite speciell och får inte användas i lägre klasser utan endast från 1,00 meter och uppåt för häst eller motsvarande LB + 5 centimeter för ponny. Tidigast LB och LA får den finnas.

Bedömning A:1a och A:1b

Bedömning A:1a betyder att ekipage med samma antal lägsta fel (oftast felfria) går vidare till omhoppning. Omhoppningen går sedan efter att alla tävlande hoppat grundomgången. Ekipage som får samma antal fel i andra rundan skiljs då åt genom tiden i omhoppningen. Skulle de sluta på exakt samma där så blir det delad placering.

Bedömning A:1a och A:1b

Bedömning A:1b innebär liksom i A:1a att ekipage med samma antal lägsta fel (oftast felfria) i grundomgången tar sig vidare till en omhoppning. Den genomförs när samtliga deltagare ridit grunden. Sen gäller samma igen att de ekipage som har minst antal fel (samma) går vidare till en tredje runda, en andra omhoppning. Ekipage med samma summa fel där skiljs genom tiden.