Olika hästraser

oktober 13, 2019 Av Av Thomas

Precis som andra djur så finns det även raser för hästar. Där har specifika raser egna namn utifrån deras egna egenskaper samt de ärftliga generna som är specifika för just den rasen. Men just ordet ras kan vara tvetydigt inom hästvärlden. Oftast så är det dock med betydelsen, en grupp hästar som tagits fram för att ha vissa specifika egenskaper samt utseende. Raser inom hästvärlden är dessutom ständigt under förändring och ändå från det att hästen har funnits som djur så har man ända fram till nutid avlat och förändrat raser för hästar. För ungefärligen 6000 år sedan så har människor världen över haft hästar och använt dem i olika ändamål, för detta valde man då att försöka avla hästar så att det passade till just det specifika ändamålet som var tänkt för hästen. Dock så kallade man inte dessa avling resultatet för olika raser, då hästraser ännu inte var ett begrepp. Så förr i tiden så skapades namnen på hästen efter den geografiska plats som den kom till eller för vad den skulle användas till.

Fjordhäst

Denna hästras är utav en norskt ursprung och i den landet så har denna ras ett helt annat namn, vestlandshest. Fjordhästen har även ett annat namn i folkmun, detta är fjording. I dagsläget så har denna hästras spridit sig och är relativt populär i Skandinavien men man kan även finna den på andra ställen i Europa och USA där den är mycket populär.  Denna ras kan till och med räknas till en av de allra populäraste raserna internationellt sett. Dessutom är det en av de allra vanligast förekommande i vårt avlånga land Sverige. Hästen i sig har ett relativt speciellt utseende men sin blacka färg på pälsen samt med vita och svarta man. Hästens användningsområden är blandade men kan med fördel användas till terrängridning samt dressyr och körning och hoppning med mera.

Shetlandsponny

Denna hästras är speciell på sitt sätt då den räknas till en av de allra minsta raserna internationellt. Dess ursprung är ifrån ett par öar som ligger utanför Skottlands kust, dessa öar heter Shetlandsöarna och deras namn borde förklara namnet på hästrasen. Det var under 1800-talet som denna hästras kan spåras tillbaka till och då användes de mestadels i transport syfte för torv och kol. Men nuförtiden är de populära inom ridning för mindre barn och även körning samt galopp, trav samt cirkus. Ett nytt användningsområde för dessa hästar har nyligen tillkommit och det är att de kan vara terapihästar. Det som kännetecknar denna ras är bland annat dess lilla storlek, vanligen så tar sig inte en shetlandsponny över 1,07 meter mätt i mankhöjd. Ser man dock till storlek och styrka så kan denna ras klassificeras som en av de starkare raserna.

Haflinger

Hästrasen Haflinger är en italiensk ras, närmare bestämt så härstammar den från Sydtyrolen som är ett geografiskt område i Italien. Det kom till just under tiden som det speciella området var en del av monarkin som var för Österrike-Ungern. Namnet härstammar från en bys namn, Hafling. Man känner igen rasen på grund av sin färg. Färgen kallas oftast för flaxfux och kan skifta i sina nyanser från vitt till ljus tagel. Användningsområdena för denna häst är varierande och flexibla. De kan alltså användas till allt.